O firmie

INS Services Sp. z o.o. jest liderem w ubezpieczeniach dla lekarzy i fizjoterapeutów w Polsce.

Za naszym pośrednictwem ubezpieczamy kilkadziesiąt tysięcy lekarzy i fizjoterapeutów. Bezpośrednio i kompleksowo współpracujemy z wieloma izbami lekarskimi oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów, a indywidualnie obsługujemy lekarzy z całego kraju.
W zakresie ubezpieczeń medycznych reprezentujemy największego ubezpieczyciela w tym segmencie, jak również ubezpieczyciela w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, PZU SA.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pracowników naszej spółki w branży ubezpieczeniowej, przygotowaliśmy ofertę gwarantującą maksymalną ochronę w związku z wykonywaniem przez Państwa zawodu fizjoterapeuty.

Oferujemy specjalistyczne i dostosowane do specyfiki zawodu rozwiązania w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), jak również pozostałych ubezpieczeń: utraty dochodu, ochrony prawnej, ryzyka HIV/WZW oraz ubezpieczenia podmiotów leczniczych.

W celu zapewnienia Państwu wszechstronnej obsługi, za pośrednictwem INS Service Sp. z o.o., oferujemy również ubezpieczenia: majątkowe, komunikacyjne (OC, AC, GAP, assistance), podróżne i na życie.

Mając na względzie Państwa wygodę kładziemy nacisk na nowoczesne rozwiązania umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia przy minimum formalności w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ochrony ubezpieczeniowej i standardu obsługi.

Naszą główną misją jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w związku z wykonywaniem zawodu, poprzez dostarczenie oferty zapewniającej maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, przy optymalnym poziomie składki.

Gwarantujemy:

 • Najlepszą na rynku zakresowo i cenowo ofertę ubezpieczeń dla fizjoterapeutów,
 • Najszerszy zakres ubezpieczenia i najwyższe sumy gwarancyjne (standardowo aż do 1 000 000 PLN),
 • Najnowocześniejszą i wygodną obsługę – możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia:
  1. 100% online w 3 prostych krokach,
  2. telefonicznego (dedykowana infolinia),
  3. mailowego.
 • Specjalny program ubezpieczeń majątkowych dla fizjoterapeutów oraz podmiotów leczniczych (zakres: allrisk, zniżki aż do 70%),
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie ubezpieczeń medycznych, majątkowych oraz pozostałych.
Zadowolony mężczyzna w garniturze
Daniel Pietrus

Prezes Zarządu

Podstawowe informacje o spółce:
INS Services Sp. z o.o., ul. Różana 7, 72-003 Wołczkowo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000754412, NIP 8513231068, Regon 381633141. Kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł, opłacony w całości.

INS Services Sp. z o.o. jest agentem PZU SA (Umowa agencyjna nr 4007/4/A/2018).