Program ubezpieczeń OC

opłacany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Współpracujemy m.in. z:

Logo firmy PZU
logo warta
logo firmy Ergo Hestia
Logo firmy Generali
Logo firmy Uniqa
logo firmy vienna
logo firmy Leadenhall
Logo firmy Generali
Logo firmy Colonnade