Program ochrony fizjoterapeutów

O programie

logo firmy PZU

Program został przygotowany przez PZU SA we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów (dalej zwaną: KIF). Jest skierowany do fizjoterapeutów, będących członkami KIF.

Przed przystąpieniem do programu należy przejść pozytywną weryfikację na portalu KIF, a następnie wypełnić deklarację wstępną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wystarczy podanie adresu mailowego oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu).

Organizatorem oraz płatnikiem składki ww. programu dla fizjoterapeutów członków KIF jest KIF.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ochroną ubezpieczeniową (obowiązkową lub dobrowolną) w ramach Programu mogą zostać objęci fizjoterapeuci członkowie KIF.

Rodzaj ubezpieczenia jest zależny od formy wykonywania zawodu.

Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Do zawarcia takiej umowy zobligowani są fizjoterapeuci, którzy prowadzą prywatne praktyki fizjoterapeutyczne.

Wymagania i zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., które dotyczy przymusowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).

Ubezpieczenie obejmuje zakresem ochrony m.in. zabieg  suchego igłowania czy osteopatię jeżeli fizjoterapeuta jest uprawiony do wykonywania tego świadczenia (szkolenia, kursy, certyfikaty).

Fizjoterapeuci nie zobowiązani do zawarcia umowy wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Do tej grupy zaliczają się fizjoterapeuci, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Wymagania i zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., które dotyczy przymusowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U 2019, poz. 866).

Ubezpieczenie obejmuje zakresem ochrony m.in. zabieg suchego igłowania czy osteopatię jeżeli fizjoterapeuta jest uprawiony do wykonywania tego świadczenia (szkolenia, kursy, certyfikaty).

Jak dołączyć do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

1

Zaloguj się na portalu KIF i kliknij ofertę ubezpieczenia OC

2

Po poprawnej weryfikacji kliknij bezpieczny link do formularza zawarcia umowy

3

Wypełnij i wyślij wniosek na stronie INS OCN

4

Odbierz certyfikat przystąpienia